ข้อดีของการทำจมูก

Home / ทำจมูก / ข้อดีของการทำจมูก

เหตุผลที่เราเสริมจมูก

เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนรูปร่างของจมูก โดยจุดประสงค์ทำจมูก เพื่อปรับรูปร่างลักษณะของจมูกใหม่ให้รูปหน้ามีความสวยงามขึ้นเหมาะสมกับสัดส่วยของใบหน้า และการศัลยกรรมเสริมจมูก ช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ ที่เกิดขึ้นจากการประสบอุบัติเหตุหรือความบกพร่องทางโพรงจมูกแต่กำเนิด นอกจากนี้ในปัจจุบันการผ่าตัดเสริมจมมูกยังเป็นการผ่าตัดเสริมความงามเพื่อเสริมความมั่นใจ เพื่อเอาไปใช้ในงานและชีวิตประจำวันอีกด้วย
การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

 การทำจมูก สามารถกำจัดส่วนที่โก่งจนเกินไปที่บริเวณสันจมูก ในบางคนอาจมีจมูกที่โก่งเกินจนไม่สมส่วนการทำจมูกสามารถวิเคราะห์และสามารถปรับให้พอดีกับสัดส่วนรูปหน้าได้

 การเสริมจมูก สามารถปรับสันจมูกให้ตรงหรือโด่งขึ้น การมีจมูกที่โด่งสวยก็ทำให้หน้าดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นตามมาเช่นเดียวกัน

 การทำจมูก สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างของปลายจมูกและเสริมหรือลดขนาดของจมูก ที่เราไม่ชอบเพราะการที่จมูกใหญ่ไปก็ทำให้ความไม่มั่นใจต่อใบหน้าเราลดลง รวมถึงปลายจมูกเราอาจจะสั้นไม่สวยงาม ก็สามารถให้ยาวมีมิติมากขึ้น

 การศัลยกรรมเสริมจมูก ช่วยขยายหรือลดขนาดของรูจมูก ให้คนที่มีปัญหากับความไม่ได้สัดส่วนของใบหน้ามีรูปหน้าที่ส่วนขึ้นรวมถึง เป็นการช่วยเปิดทางเดินหายใจให้กับคนที่มีปัญหาทางโพรงจมูกอีกด้วย

 การศัลยกรรมเสริมจมูก แก้ไขความผิดปกติของจมูกซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ การประสบอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นการทำจมูกก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากการทำจมูกเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *